팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Hashshare đồng thời đưa Master Node và hệ thống
khai thác bitcoin vào môi trường sinh thái không tập trung.

Trong thời buổi mà cá nhân khó có thể khai thác đơn độc như thế này,
chỉ cần thông qua HSS Master Node thì ai ai cũng có thể tham gia vào
mạng lưới cơ bản PoS và PoW bằng phương pháp hiệu
quả tại địa điểm thích hợp nhất mà không cần trang bị nào.

HashShareCoin
 • Tham gia khai thác Etherium
  và Bitcoin, phân chia HSS khi
  tham gia vào Master Node

 • Lựa chọn Bằng chứng Cổ phần (PoS) giao thức thỏa thuận mà không lãng phí tài nguyên

 • Tăng cường quyền riêng
  tư và giao dịch nhanh chóng

 • Hình thành 1 blockchain
  mỗi 60 giây

Mining in China & Kazakhstan
HSS Team đang tiến hành khai thác mội cách chiến
lược tại địa điểm thích hợp nhất là Trung Quốc và
Kazakhstan nhằm nâng cao hiệu xuất của việc khai thác.
 • Khai thác đợt 1 tại Trung Quốc

  Chúng tôi nhận thiết bị từ quốc gia sản xuất thiết bị
  khai thác lớn nhất một cách nhanh chóng và bắt đầu
  việc khai thác nên tiết kiệm được chi phí vận chuyển
  và phí thông quan. Nhà máy thủy điện tại Trung Quốc
  rất phát triển nên lượng nước mạnh và phong phú,
  có thể giảm được thêm kinh phí vào mùa hè.

 • Khai thác đợt 2 tại Kazakhstan

  Đảm bảo chi phí tiền điện rẻ với mức giá $0.03 trên mỗi
  1kW tại Oskemen Kazakhstan. Rủi ro trong quy chế khai
  thác của Kazakhstan thấp và có khí hậu, yếu tố môi
  trường thích hợp cho việc khai thác.

Cơ sở vật chất dùng trong khai thác HSS
Nền tảng Master Node HSS
 • Hỗ trợ kỹ thuật

  Người dùng thông thường có thể tham
  gia vào việc vận hành máy chủ Hỗ trợ cấu
  trúc Master Node cho công ty phát hành Token

 • Master Node chia sẻ

  Điều kiện đảm bảo được yêu cầu
  cho mỗi Master Node coin Không
  cần đáp ứng được 100% điều kiện
  đảm bảo Tham gia cùng với những
  người dùng khác Phân chia tùy
  theo cổ phần sở hữu

 • Cấu trúc danh mục đầu tư

  Các chuyên gia đánh giá và người dùng
  HSS bỏ phiếu Có thể tham gia bằng
  Master Node thuộc các mạng lưới đa
  dạng đã được tuyển chọn

HSS Master Node
HSS Master Node tăng cường bảo mật mạng
lưới HSS và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng
HSS Master Node đã nhận được những giải thưởng sau.
Cần có 10,000 HSS để đảm bảo khi tham gia HSS Master Node.
HSS Master Node tăng cường bảo mật mạng
lưới HSS và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng
HSS Master Node đã nhận được những giải thưởng sau.
Cần có 10,000 HSS để đảm bảo khi tham gia HSS Master Node.

Phân chia 80% toàn bộ giải thưởng Blockchain xuất phát từ mạng lưới HSS

Tham gia khai thác Etherium và Bitcoin mà không cần thiết bị khai thác hay thiết bị làm mát

Tham gia gián tiếp vào vệc kinh doanh thiết bị và ủy thác khai thác,
giao dịch AI, nội dung VR, nền tảng HSS thông qua chế độ mua lại của tổ chức HSS

Token Allocation
 • Bán : 15,000,000 HSS
 • Sở hữu : 25,000,000 HSS
 • Khai thác : 160,000,000 HSS
 • * Đã khai thác được 40,000,000 HSS

Company Use
 • Development & Research 30%
 • Marketing 22%
 • Team 20%
 • Reserve 10%
 • Legal Advisor 5%
 • Advisor 5%
 • Partners 8%
Partners
Lộ trình HSS

2018 Q3

Thành lập nhóm phát triển Hasshare coin
Lên kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế nền tảng Hasshare

2019 Q1

Cấu trúc và tiến hành mạng lưới khai
thác sau khi hoàn tất nền tảng
Chạy thử Master Node

2019 Q3

Ký kết MOU và hợp đồng chính thức
với đối tác kinh doanh trong nước và
quốc tế Chính thức vận hành nền tảng
Marketing và tuyển người dùng;
HSS coin lên sàn tại sàn giao dịch quốc tế
Bắt đầu vận hành trung tâm khai thác số 1;
Chuẩn bị và ký kết hợp đồng trung tâm khai thác số 2

2020 Q1

Vận hành mẫu Giao dịch AI
Tạo ra cơ hội làm việc với công ty
sở hữu công nghệ VR Xây dựng mỏ khai thác

2018 Q4

Lên kế hoạch ban đầu cho Bạch Thư
Mở rộng nhóm phát triển và tiến hành Beta Test

2019 Q2

Xuất bản Q2 Bạch Thư 1.0
Quảng bá marketing HSS coin/nền tảng

2019 Q4

Bắt đầu nâng cấp và tiến hành mạng lưới khai thác Q4
Vận hành trung tâm khai thác số 2
Mở rộng danh mục đầu tư nền tảng Hashshare

2020 Q2

Thực hiện buy-back(mua lại) bằng lợi nhuận riêng của tổ chức
Nâng cao giá trị HSS coin

Liên hệ